Som režisér, scenárista, kameraman, strihač, zvukár,... jednoducho vizuálny tvorca, ktorý neustále vníma a pozoruje dokonalosť prírody, tvorivosť ľudí ale aj osudy, emócie a život plný neuveriteľných príbehov.

Na svoje filmárske prvotiny si spomínam veľmi jasne. Boli to začiatky 90.-tych rokov minulého storočia. príbeh je jednoduchý. Narodila sa nám dcérka a ja, ako čerstvý a hrdý otecko som kúpil prvú videokameru a začal som ju nakrúcať... Prakticky od tej doby som si nespustil z rúk videokameru, či foták. 

Domáce video šlo do úzadia veľmi skoro a ja som začal nakrúcať komerčné videá pre rôzne zakázky. Neskôr nasledovala spolupráca okrem domácich verejnoprávnych televízií aj s televíziami Maďarska. Tam som absolvoval niekoľko interných školení, no zdalo sa mi to málo, tak som svoje vzdelanie doplnil na Katedre filmovej a televíznej réžie a scenáristiky na Akadémií umení v Banskej Bystrici.

Okrem televíznych príspevkov som autorom aj niekoľkých dokumentárnych filmov a spolupracoval na rôznych projektoch ako kameraman alebo scenárista.