Online marketing

Štatistiky dokazujú, že od roku 2011 sa využívanie videa Online marketingu zvýšilo o 70%. Na YouTube sa nahráva každou minutou 300 hodín videa. 70% všetkých vyhľadávaných výsledkov na Google sú práve videá. Na Facebook-u sa uverejňuje každou minutou okolo 310 tisíc fotiek a videí.

Online predajcovia uviedli, že video dokáže zvýšiť pravdepodobnosť zakúpenia produktu o 40%.

Práve váš web a sociálne siete sú tým najlepším zdrojom pre šírenie Vášho video posolstva.